Detta händer tisdagen den 27 juni

Här är tisdagens viktigaste hållpunkter.