Di frågar: Vad har varit bäst i Almedalen hittills?

Di ställde frågan till besökare i Visby: Hur skulle du vilja ändra Almedalen?