Di frågar: Vad ser du fram emot i veckan?

Di möter Almedalsbesökare och låter dem berätta.