Digitaliseringen, e-hälsan och Transportstyrelsen

Vad kan vi lära oss av Transportstyrelsens IT-skandal?