Distriktstandvården anmäls till ARN

En patient anmäler efter