”Ditt intresse för människor är avgörande”

Pia VingestråhleHur intresserad är du som chef av de människor du leder? Hur mycket fokus lägger du på dina medarbetare? Ledarskapskonsulten Pia Vingestråhle menar att din inställning till medarbetarna påverkar ditt ledarskap mer än du tror.

Nyheten ”Ditt intresse för människor är avgörande” dök först upp på Kvalitetsmagasinet.