Dpnova byter VD igen

Magnus Persson avgår som Vd för Dpnova AB. Samtidigt avslutar Dick Nyström sin tjänst som Ekonomichef för verksamheten. Magnus Emmoth tillträder som tf Vd/CEO och Max Jonsson tillträder som Ekonomichef /CFO. Förändringarna sker med omedelbar verkan.

Efter en intensiv tid av förändringsarbete sedan dpnova återgick i Svensk ägo har den tidigare ledningen tillsammans med Styrelsen kommit fram till nödvändiga förändringar för att fortsätta stärka företagets ställning. Ledningsgrupp och styrelse har varit oeniga om hur verksamheten skall drivas vidare. Magnus Persson frånträder därför sin tjänst som Vd samtidigt som Dick Nyström avslutar sin tjänst som Ekonomichef. Dpnova förändrar därför sin ledningsgrupp som nu kommer att bestå av Magnus Emmoth, VD/VFO, Henrik Dannert, Affärsutvecklingschef/CMO, och Max Jonsson, Ekonomichef/CFO.

Magnus Emmoth kommer närmast från sin roll som styrelseledamot i dpnova. Max Jonsson har sin närmsta bakgrund i Kaupthing Bank och har som företrädare för denna suttit som observatör i dpnova’s styrelse sedan ett år tillbaks. Bägge 
är väl förtrogna med verksamheten och kommer att kunna påbörja sina respektive roller med bibehållen företagsutveckling.

DPNOVA ska fortsätta att vara det klart ledande dentallabbet i ett nordiskt perspektiv och bli ett förstahandsalternativ hos såväl våra kunder som hos oss som anställda. Den nya ledningsgruppen kommer att presentera sig i verksamheten
inom kort. Vi ser fram emot en spännande tid!

Källa: Dpnova