dpnova: Hur optimera det estetiska resultatet?

Kursgivare: Hans Nilsson
Målgrupp:
Hela tandvårdsteamet
Tid
:
18.30-ca.21.00 
Platser: Göteborg 21/10 och Malmö 11/11

– Guidelines för bra estetik
– Riskbedömning
– Temporära lösningar, Telio CAD
– Keramiska broar

Här finns det en hel del intressanta lösningar både protetiskt och ekonomiskt.

Som vanligt bjuder dpnova på lite tilltugg och det finns möjlighet att mingla lite med stadens kollegor.

Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Företräde ges för dpnovas kunder. Kursansvarig hos dpnova, Monica Duimovich, tel. 08-586 270 85.

Om du anmält dig och uteblir utan att meddela oss senast dagen innan kurs, tar vi ut en avgift på 200:-

OBS! Anmäl dig nedan, senast en vecka före varje föreläsningstillfälle.

hans_nilsson_0.jpg
Övertandl. Hans Nilson är specialist
i protetik med implantat som specialintresse. Han är en välkänd föreläsare som publicerat en mängd vetenskapliga artiklar med tonvikt på kron- & bro, dessutom är han medförfattare till olika utbildningsmaterial.

Hans Nilsson arbetar på protetikavdelningen vid Umeå universitet samt som konsult åt SDIC (Stockholm Dental Implant Center).