Draghi: Ekonomin behöver fortsatt stöd

Inkommande data bekräftar fortsatt en allt starkare ekonomi i euroområdet, men det underliggande inflationstrycket är alltför lågt, vilket gör att det fortsatt krävs stora stimulanser.