Dryg nota i rätten för Allra

Allra åker på ännu ett bakslag i sin kamp mot Pensionsmyndigheten. Skandalbolaget tvingas betala drygt 400.000 kronor till myndigheten i rättegångskostnader för ett mål som skrivits av.