”Du lever inte i vår verklighet”

Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschef på Barn och utbildning i Uddevalla bemöter vår debattartikel och skriver att det är viktigt att utveckla det pedagogiska ledarskapet.