Effektivitet genom samordning av resurser och processer

Här i Sverige har vi ofta en tro på att hög kvalitet har ett värde i sig. Men kvaliteten bör inte vara högre än vad kunderna vill ha, och är beredd att betala för, poängterar Mikael Wallgren och Anders Kron i en debattartikel.I jakten på effektivisering är det lätt att tappa fokus på vem man är till för. Stordrift och samordning kan bara lyckas när man utgår från kundens behov – och inte från det som passar utföraren bäst.

Nyheten Effektivitet genom samordning av resurser och processer dök först upp på Kvalitetsmagasinet.