Ekonomen: Rika använder rot-avdraget mest – nu behövs mer rut

Renoveringsvågen mattas av. Intresset för att utnyttja rotavdraget har minskat betänkligt på bara några år. Oro för stigande räntor är en av orsakerna, enligt Jens Magnusson, privatekonom på SEB.