EMA-granskning efter dödsfall klar

Granskningen av MS-läkemedlet Zinbryta och myndighetens rekommendationer är klara.