En Bjursing i Kenya

I många år har Gunnar Lundström vid flera tillfällen arbetat som tandläkare i Kenya.