En camping där utsatta får gemenskap och tandvård

I samband med Oasmötet har en tillfällig och annorlunda camping öppnat i Kungälv. Det handlar om De Brustnas Camping, ett projekt som jobbar med utsatta personer.