En nyliberal och förödande feberdröm

Folkhemmet är en av de mest välfungerande samhällsidéer som någonsin skapats. Muf:s ”Svenska dröm” cementerar klasskillnader och främjar otrygghet, replikerar SSU:are till Benjamin Dousa.