En patient behandlades av fem tandläkare

Tandvård. En patient fick under sin behandling på folktandvården träffa totalt fem olika tandläkare.