En sjukförsäkring måste vara flexibel för att fungera

Försäkringskassan kräver ”objektiva fynd” för att bevilja sjukskrivning. Men för många diagnoser existerar inga sådana objektiva biomedicinska markörer. Åsa Moberg hoppas därför att nästa generaldirektör för myndigheten tar itu med begreppet.