Enhetliga krav på att redovisa bindningar och jäv

Fyra statliga myndigheter med medicinsk inriktning har kommit överens om gemensamma regler rörande redovisning av bindningar och jäv hos de experter som anlitas. Myndigheterna har redan tidigare ställt sådana krav men rutinerna har inte varit gemensamma.