Entreprenörer satsar på Swedencare

ProDen PlaqueOff® är framställt av algen Ascophyllum nodosum som skördas utmed Norges kust där den växer under arktiska förhållanden.