Erbjud stöd till små barn som bevittnat våld hemma

Barn som bevittnat våld och uppvisar psykisk ohälsa och posttraumatisk stress har nytta av stödjande och behandlande insatser i grupp, skriver Karin Pernebo, psykolog och psykoterapeut, om ett pågående forskningsprojekt.