Att ärva optik/luppar är som att ärva löständer

FRÅGA: Kan man ärva någons luppar? Ja, det skulle du kunna men du blir fast i den förra ägarens personliga inställningar.

Magdalenas SVAR:

Idag tar jag mig friheten att själv ta upp en fråga som jag ofta får när jag utvärderar ergonomi i kombination med optik.

Luppar hjälper dig att förstora och de behövs när arbetsytan av det man tittar på oftast är mindre än 3 mm². Man anstränger både ögon, ansikte och nackmuskulatur för att kunna se små detaljer. Det beror på att man inte har skärpa av bilden var som helst då man förstorar utan måste anpassa sig till avståndet där man har skärpa och ser bra. Det är inte bara kroppshållningen som anpassas utan även ögonen.

Vid tillpassning av luppar ska man ta hänsyn till individens optiska styrkor, pupillbredd, pupillhöjd, vinklar inåt samt neråt för placering av lupp. Vid tillpassning av båge, som också utgör en del av optiken, ska man ta hänsyn till var och hur näsa och öron sitter i ansiktet eftersom de utgör själva upphängningsanordningen för optiken

Som ergonom tycker jag dessutom att man ska tillpassa optiken efter en kroppshållning där risken för belastningsskador minimeras, alltså där man både ser bra och mår bra. Det är viktigt med rörelsefrihet och eftersom luppar till viss del låser in dig i en ställning är det viktigt att inte förstora mer än vad arbetet kräver. Ju mer man förstorar desto mer krymper synfältet, de rörelser du gör med huvudet upplevs större och skärpdjupet minskar.

Luppar är personliga och ska följa med medarbetaren

Sammanfattningsvis tycker jag att det är bättre att låta medarbetare få med sig sina luppar när de slutar, såvida lupparna inte är omjusterbara. Alternativt bör medarbetare få köpa ut sina luppar eftersom en annans persons optik kan skapa en rikligt dålig arbetsställning. Har man inte problem med arbetsställningen kan det ändå bli besvärligt för synen vid tillpassning av egna luppar om man vant sig vid någon annans optik. De egna kan kännas helt fel och kan bli svåra att trivas med trots individuellt rätt anpassning.

 

Lycka till!

 

Magdalena Gustafsson
Ergonom/leg Fysioterapeut
MeridentOptergo AB
www.meridentoptergo.se

 

Skicka en fråga till magdalena@meridentoptergo.com

 

Senaste inläggen