Hur står det till – besvär i nacken?

Jag brinner för att alla ska få en optimal arbetsställning och kunna undvika värk och skador. I min blogg kommer jag att skriva om ergonomi och optik med inriktning på tandvårdsarbete. Jag har arbetat som sjukgymnast i över 20 år, bl a med ergonomi för tandvårdsanställda inom företagshälsovården i Västra Götalandsregionen. Sedan 2010 är jag anställd på företaget Merident/Optergo där jag arbetar med dentalergonomi.

Med utgångspunkt från olika kroppsdelar tänker jag beskriva vad som händer när kroppen felbelastas och hur man kan undvika besvär och skador. Den första artikeln i serien handlar om besvär i nacken.

Studier visar att av alla som arbetar med tandvårdsarbete har 70 % problem, framförallt i nacke och axlar. Denna siffra är ungefär lika världen över. Det är också känt att tandhygienister är det som drabbas värst och enligt en färsk australiensisk studie hade 85 % av tandhygienisterna symtom från nacken.

En stor del av belastningsbesvären från tandvårdsarbete uppkommer alltså i nacken. Det beror på en arbetsställning där tyngdpunken gör att belastningen ökar ju mer man böjer sig.

Statisk belastning uppkommer vid en liksidig och långvarig belastning som gör att det uppstår syrebrist, vilket senare kan leda till skador i musklerna. Man utsätts snabbare för statisk belastning om belastningen är hög, vilket innebär att ju mer man böjer på nacken desto högre blir belastningen.

Böjningen i sig gör att belastningen även ökar på kotorna eftersom belastningen ligger på en mindre del av ledytorna.

Nackens kotor är 7 till antalet och varje kota ledar med ovanliggande och underliggande kotor vid 6 ledytor/kotor. Därefter har man ligament och muskler som ska samspela i de rörelser man utför. Ett problem är att vi människor alltid anpassar oss efter att se, speciellt när vi arbetar med detaljer som vid tandvårdsarbete, och man tänker då inte alltid på vilken kroppsställning man intar eftersom man vill se det man arbetar med. Forskning pekar dessutom på att anspänningar i nackens muskler ökar vid arbete med detaljer.

Med ökad ålder utsätts vårt skelett för åldersförändringar och därför behöver vi göra det vi kan för att inte förvärra uppkommande besvär.

nackbesvär

GODA RÅD för att minska nackbesvär:

  • Sträva efter att hålla varje kroppsdel så nära kroppens lodlinje som möjligt vid arbete, dvs. öron i lod med axlar och höfter. På så sätt minskar belastningen.
  • Undvik statiska ställningar genom att byta arbetsställning och arbetsrörelse ofta.
  • Var fysiskt aktiv någon gång varje dag, t ex med träning, städning, trädgårdsarbete, promenader eller vad som helst. Det viktiga är att man gör något som får cirkulationsorganen att jobba så att du får fart på genomblödningen och syresätter musklerna. Min upplevelse är tyvärr att många är rädda att röra sig ”fel”, men den största orsaken är att vi ofta skyddar den kroppsdel vi har ont i och därmed kanske ytterligare ökar den statiska belastningen.
  • Börja med att höja patientstolen så att patienten kommer närmare dina ögon istället för att böja huvudet ner till patienten. Då får du en mer upprätt arbetsställning och minskar risken för besvär i nacken.

Hoppas du får god nytta av dessa tips och lycka till!

Besvär i nacken fortplantar sig ofta till axlarna och det kommer jag att ta upp i min nästa blogg.

 

Med vänlig hälsning

 

Magdalena Gustafsson
Leg. sjukgymnast
Merident/Optergo

Mail: magdalena@meridentoptergo.com
Tel
: 031 887727.

 

 

 

Senaste inläggen