Undvik besvär i axlarna

I min förra blogg avslutade jag med följande råd och det gäller även för att undvika besvär i axlarna: Försök hålla varje kroppsdel så nära kroppens lodlinje som möjligt när du arbetar, dvs öron i lod med axlar och höfter. På så sätt minskar belastningen.

Anledningen till besvär i axlarna kan vara att vi arbetar med liknande arbete under större delen av dagen och kanske inte har den bästa arbetsställningen (se mer om statisk belastning i min förra blogg).  Många har armen onödigt långt ut från kroppen för att t.ex hålla en sug eller andra instrument. Om överarmen hålls 30° ut från kroppen minskas blodflödet och muskeln får inte den försörjning som krävs.

Besvär i axlarna hänger ofta ihop med dålig arbetsställning

Vid en framåtroterad eller ihopsäckad hållning arbetar axelns leder (axelleden och nyckelbensleden) och musklerna i ett ogynnsamt läge. Det innebär att alla strukturer får mindre plats vilket leder till minskat blodflöde och man utsätts snabbare för statisk belastning och överbelastning. Slemsäcken, som ligger under strukturerna, kan också komma i kläm. Den har till uppgift att skydda axeln från stötar och minska friktion mellan senor, muskler eller ben.

Vanliga diagnoser runt axeln som kan orsakas av ogynnsam hållning vid t.ex. dentalarbete är inflammation i en eller flera muskler, impingment-syndrom (inklämningssyndrom) eller muskelvärk. Smärtorna kan vara huggande, värkande, ömhet, kraftlöshet eller stelhet.

Smärtutbredning från dessa muskler märks antingen på baksidan, utsidan eller framsidan av axeln – ofta med utstrålande smärta ner på utsidan av överarmen. Axelleden är kroppens rörligaste led och funktionen styrs av flera muskler i ett komplicerat samspel.

GODA RÅD för att undvika problem i axlarna:  

  • Sträva efter att hålla axeln i lod med öra och höft. Man kan ibland bli hjälpt av att tejpa på ryggen för att behålla hållningen i lod (se bild nedan).
  • Arbeta inte utåt från kroppen med överarmarna. Arbeta istället med armen i raka banor och inte för långt utanför underarmsavståndet (underarmsavståndet är så långt ut händerna når då armarna är böjda 90°). För att kunna arbeta på detta sätt kräv att man rör sig runt patienten t.ex. tandläkare mellan position 9-12 och tandsköterska från 12-3 och vrid på patientens huvud. Arbetar man ensam kan mar röra sig från position 9-3.
  • Försök att växla arbetsställning. Stå gärna upp i en bra arbetsställning – det är ofta fördelaktigt eftersom rörelsefriheten ökar och leder till att man ändrar ställning utan att tänka på det.
  • Ta gärna en rörelsepaus mellan patientbesöken

Tänk på att alltid arbeta med sänkta axlar

Res bröstbenet genom att ta ett djupt andetag och sänk axlarna.

Nacke 2 Nacke1

Bilden visar hur man kan tejpa för att behålla hållningen i lod även vid arbete.

tejpad rygg

 

Bästa hälsningar

Magdalena

 

Magdalena Gustafsson
Leg. sjukgymnast
Merident/Optergo
Mail: magdalena@meridentoptergo.com
Tel
: 031 887727.

 

Senaste inläggen