Etikdagen 2011: Vad gör tekniken med etiken?

En dag om IT och etik i tandvården

De flesta tandläkare är nog ense om att datorn är ett av deras vikigaste arbetsredskap. Frågan är vad som händer med etiken i en allt mer datoriserad tandvård? Finns det en värdekonflikt mellan patientens rätt till integritet och tandläkarens ansvar för omsorgen om patienten? Vilka etiska dilemman finns kring att göra vårdinformation tillgänglig för alla på nätet? Hur påverkas egentligen mötet med patienten när tandläkaren måste ägna allt mer tid vid datorn?

Frågor som dessa kommer vi att reflektera över på Etikdagen den 21 januari 2011.
Till diskussionen har tandläkarförbundet bjudit in:

Daniel Brattgård, sjukhuspräst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet, ledamot i Socialstyrelsens råd för etiska frågor

Sofia Kälvemark Sporrong, PhD, studierektor samhällsfarmaci vid Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Claes Reit, professor vid Institutionen för odontologi, Göteborgs Universitet

Diskussionen kommer att ledas av Björn Klinge, professor vid Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen och tidigare ordförande i Etikrådet på Karolinska Institutet

 

Tid: 21 januari 2011, kl. 10-17 (kaffe från kl. 9.00).

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

 

Anmälan ››

Sista anmälningsdag:10 januari 2011. Begränsat antal platser – ”först till kvarn” gäller.

Återbud: Vid återbud senast 10 januari 2011 återbetalas deltagaravgiften helt, men en avbokningsavgift på 300 kr debiteras.

Vid återbud efter den 10 januari 2011 återbetalas deltagaravgiften endast mot giltigt läkarintyg, en avbokningsavgift på 300 kr debiteras. Samma sak gäller om du uteblir från seminariet.

Frågor:

Vid frågor kontakta Åsa Hultén, tel 08-666 15 31