Ett 30-tal personer lämnar Dpnova i Malmö

Ett 30-tal personer har sagt upp sig från Dpnova i Malmö för att gå till ett nytt tandtekniskt företag under Richard Hermanssons ledning. Richard är tidigare produktionschef och marknadschef på Dpnova i Malmö.

För bara ett par veckor sedan lämnade Dpnova;s tidigare VD, Magnus Persson och ekonomichef, Dick Nyström Dpnova.

Dpnova har det senaste året genomgått stora förändringar med bl.a. nya ägare och ny profil, vilket kanske kan förklara den stora turbulensen i företaget just nu.

Källa: Dental24

Press Release från Dpnova 31/3-2009:

Ett 30-tal medarbetare inom Dpnova har valt att lämna Malmökontoret för att börja hos en ny arbetsgivare!

Bolagets nuvarande tf VD, Magnus Emmoth, har vid ett internt möte i slutet av förra veckan informerat samtliga berörda vid Malmö kontoret. ”Jag förstår att bakgrunden till detta beslut är flera. Det krävs en hel del tankemöda för att organisera ett kollektivt avhopp av denna storlek och därtill att också lyckas hålla det hemligt. Jag tycker det är djupt beklagligt och är av den uppfattningen att det är ett illojalt agerande från den tidigare lokala laboratorieledningen och tillika ägare och jag hade naturligtvis uppskattat ett initiativ till en rakare dialog. Nu behöver vi fokusera på att hitta en lösning som känns bra för såväl våra kunder som de medarbetare som har valt att stanna kvar på Dpnova”.

På kort sikt innebär detta att vi kommer att få arbeta oerhört hårt med nyrekrytering och omstrukturering av vår produktion. Vi kommer alla att anstränga oss till det yttersta för att detta skall fungera så smidigt som möjligt för våra kunder. På lång sikt kommer dpnova att gå stärkt ur detta. De arbetskolleger som har valt att stanna kvar är enade och lösningsorienterade, vilket känns fantastiskt. Vi ska inte fokusera på att leta efter fel utan istället leta efter förtjänster och möjligheter!

Naturligtvis kommer en hel del av våra kunder att få nya kontaktpersoner. Vi hoppas dock att våra medarbetares gedigna kompetens kommer att visa Er dpnovas möjligheter och storlek. Vid vårt Malmölaboratorium kommer det även i framtiden att arbeta över 100 professionella tandtekniker.

Följande beslut har inledningsvis fattats:

1. I Malmö tillträder Antonio de Oliveira som ny tf Laboratoriechef och Johan Mårtensson som Produktionschef.

2. Vårt labb i Sjöbo kommer att fortsätta hållas öppet.
______
Kontaktperson:
Henrik Dannert
Affärsutvecklingschef
08-586 270 86
henrik.dannert@dpnova.se