Ett nationellt stöd för kliniska studier

Företag och forskare som planerar en klinisk studie har numera ett betydligt enklare jobb än förut. Det på grund av Kliniska studier Sverige, som hjälper till med rådgivning, kontakter med vårdavdelningar och i vissa fall även egna kliniker.