Ett samhälle som känns rättvist mot mig är rättvist?

Idag sätter de privilegierade gruppernas psykologi dagordningen i samhället. Individens egenskaper och preferenser hamnar i första rummet, medan man ofta har svårt att förstå sådant som omgivningens påverkan.