EU-jurist: Asylmotståndare måste hjälpa till

Ungern och Slovakien bör finna sig i EU-ländernas beslut att omfördela flyktingar och migranter från Italien och Grekland. Det menar en av EU-domstolens generaladvokater, som anser att ländernas överklagande bör avslås.