EU-patentet klart för Cline

Europeiska patentverket, EPO, kommer att godkänna Cline scientifics patent på nanogradientytor.