Examen Valde samma yrke och valde varandra

Yasmin Apas och Jesper Axberg är nyutexaminerade