Experten: Sydkorea kan isoleras

Väpnad konflikt i Nordkorea kan få allvarliga konsekvenser långt utanför den lilla nationens gränser. Grannen Sydkorea är en viktig spelare i världsekonomin och omgivande farleder spelar en avgörande roll för global handel.