Expodent kurs, Rom, Italien; Vad skall vi använda – Composite, porslin, keramik kron/bro tandburet eller implantat?

24/5 – 27/5 2012

VI LÖSER FALLET!!

Föreläsare: Tandläkare Lennart Dageborn

Målsättning: Att ge nya infallsvinklar på bettrehabilitering på olika nivåer.

Kursinnhehåll: Fallpresentationer med diskussion kring Terapiplanering med avseende på enkel ortodonti, kirurgi, protetik och compositeterapi.

 

IMPLANTATBEHANDLING

Implantatbehandling ”prosthetically driven”. Planering, Behandlingsgång.
Direktinstallation, Direktbelastning, Återskapande av ben och mjukvävnad med benaugmentation samt mjuvävnadsplastiker, Temporära ersättningar och kopplade broar implantat / tand.

PROTETIK

Implantatburen protetik i helkeramik, Distansutformning, Kron- och broutformning, Fasader i porslin, Compositeteknik.

KOMPLIKATIONSBEHANDLING

Hur undviker vi komplikationer och hur behandlar vi dem?
Målgrupp: Tandläkare, Tandsköterskor och Tandhygienister.

Lennart_Dageborn350

Lennart Dageborn är privattandläkare verksam vid kliniken Implantatcentrum Syd/
Södertandläkarna i Växjö.
Tandläkarexamen 1979 i Göteborg.
Implantatprotetikutbildning 1988.
Implantatkirurgiutbildning 1994.
Blev som förste svensk certifierad för skicklighet samt kunskap inom implantologi 2010 vid European Association of Osseointegration kongress i Glasgow.
Kursgivare i Sverige, Norge och Island i implantatprotetik samt implantatkirurgi sedan 2002.
Lennart Dageborn har sedan 1988 behandlat över 2000 implantatpatienter, vilket givit honom mycket stor erfarenhet inom implantatbehandling. Kursgivningen har medfört ett krav på ständig uppdatering av vetenskap och nya behandlingsmetoder inom ämnesområdet.
Förutom implantatbehandling har Lennart Dageborn stor erfarenhet av bettrehabilitering med konventionell protetik samt vanlig tandvård.
Medlem i EAO, AACD samt SACD.

Anmälan och detaljerat reseprogram ››

KURSPROGRAM ROM 24/5 – 27/5 2012

Dag 1

9.00-12.00 Fallpresentationer. Terapiplanering med enkel ortodonti, kirurgi, protetik och compositeterapi. Implantatbehandling, planering och behandlingsgång.
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Direktinstallation, Direktbelastning. Temporära lösningar.
Kirurgiska åtgärder vid ben- och mjukvävnadsdefekter. Kopplade broar implantat/tand.

Dag 2

9.00-12.00 Fallpresentationer. Terapiplanering protetik. Implantatburen protetik i helkeramik. Distansutformning.
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Kron- och broutformning. Fasader i keramik och composite.
Komplikationsbehandling. Hur undviker vi komplikationer? Uppföljning.