Få avtal om frisktandvård i Västmanland

Det är få personer i Västmanland som tecknat avtal om frisktandvård. Med ett avtal får man tandvård till ett fast pris, oavsett vad det egentligen skulle kosta, men hitintills så har bara 1 773 personer i länet tecknat avtal, säger Anna-Karin Wagner på Folktandvården.