Få känner till EU:s patientrörlighet

Professor Erik Borg vid Södertörns Högskola har studerat medicinsk turism. Både resor från och till Sverige.