Fagra ord stoppar inte hjärt- och kärlsjukdomar

Stockholms läns landsting måste avsätta mer tid och pengar för att aktivt förebygga, ställa diagnos och behandla sjukdomen familjär hyperkolesterolemi (FH); vår vanligaste nedärvda sjukdom. Det skriver Gunnar Karlsson, ordförande Föreningen FH-Sverige.