Fallgroparna i SCB-statistiken om vårdens ekonomi

Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård exklusive tandvård uppgick till 216,6 miljarder kronor år 2013, enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån, SCB. Jämfört med år 2012 ökade dessa nettokostnader under förra året med 6,8 miljarder, eller 3,2 procent.