”Farligt när utsatta ställs mot varandra”

I stället för att fokusera på de grundläggande problemen på svensk bostadsmarknad ställs nu bostadsmarknadens riskgrupper emot varandra i debatten om ”undanträngningseffekter”. Det riskerar att öka främlingsfientligheten, aggressionerna och fördomarna mot flyktingarna.