Färre sjukdagar för svenskarna

Sjukpenningtalet var i juni 10,6 dagar, vilket innebär en nedgång med 0,1 dagar från motsvarande månad för ett år sedan.