Färre tandvårdskliniker i länet

Folktandvårdens kliniker i Myrviken, Kälarne, Gällö, Föllinge och Hammerdal kommer att avvecklas.