Fastators intressebolag Offentliga Hus utvärderar emission av företagsobligationer