Fed: Blygsam USA-tillväxt i juni

USA:s ekonomi fortsatte att expandera i blygsam till måttlig takt i juni.