Fed-chefen: Ledamöternas oro för inflation en "spökhistoria"

Fed-ledamöterna röstar för att höja räntor på grund av oro över att inflationen ska accelerera i framtiden.