Fed: Fortsatt stark arbetsmarknad

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden har fortsatt att stärkas och att den ekonomiska aktiviteten har stigit måttligt under 2017. Jobbskapandet har varit solitt, i genomsnitt, sedan inledningen av året och arbetslösheten har minskat.