Fel koppla narkotikadöden till förbudet

Sverige har en hög narkotikarelaterad dödlighet, men det beror inte på att det är förbjudet att bruka narkotika. Dikotomin mellan att ”jaga med batong” och hjälpa är falsk och ohederlig.