Felaktiga råd kan vara farliga

Råd inom vården kan motverka hälsa. Problemet bör få större uppmärksamhet, anser Agnes Wold, professor i bakteriologi vid Göteborgs universitet.