Felmedicering Lex Maria-anmäld

Leksandsbon ordinerades antibiotika och två olika smärtstillande preparat.