Fem faktorer får teamet att snabba upp

Ljuslinjer efter en snabb rörelseArbetstakten ökar. Saker som tidigare tog en månad tar nu en vecka. Saker som tog en vecka tar en dag. De team som kan accelerera sin utvecklingstakt presterar mer – och det beror på fem punkter där de skiljer ut sig från andra.

Nyheten Fem faktorer får teamet att snabba upp dök först upp på Kvalitetsmagasinet.