Fick inte vård på sjukhus – dog

Tandläkarens önskan att skicka patienten till sjukhus